کمیته علمی و داوران

 

اعضای کمیته علمی و داوران همایش ملی گردشگری ادبی

دبیر کمیته
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دکترای برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس دکتر اسماعیل قادری

اعضای کمیته
دانشیار گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی از دانشگاه تربیت مدرس - دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس دکتر عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری
استاديار گروه برنامه‌ريزي اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي و رئيس موسسه مطالعات گردشگري دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران- دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران دکتر غلامحیدر ابراهیم بای‌سلامی
کارشناس‌ارشد اقتصاد گردشگری از دانشگاه جزایر بالئار (UIB)، اسپانیا ، مدیر عامل توریزم لیدرز(Tourism Leaders) مسیح شریف
  • عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران - دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی از دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا رضوانی
کارشناس‌ارشد باستان‌شناسی از دانشگاه تهران و دانشجوی دکترای تاریخ از آکادمی علوم تاجیکستان سیما میری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دکترای زبان و ادبیات فارسی دکتر علي محمد موذني
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - دکترای مدیریت آموزش عالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دکتر کامران محمدخانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ادبیات- دکترای زبان و ادبیات فارسی عرفان نظر آهاری

اعضای پشتیبانی کمیته علمی و داوران همایش ملی گردشگری ادبی
جعفر باپیری
یلدا شهابی
مهرناز شفیعیان
سیده مهسا مطهر
فرهاد مرادی

 

 

 
English | صفحه اصلی | درباره ما | اخبار | ثبت نام در همایش | تماس با ما